CPA Exam Advice

Կա մի շատ տեղեկություն, որ այնտեղ վերաբերյալ ՀԿԿ քննության. Some of it is helpful, բայց շատ անհեթեթություն կամ սխալ փորձերի օգնել թեկնածուներին անցնել քննությունը. այնքան, տրամադրել որոշակի հստակություն, Ես նախանշել վերեւում 5 things people tell me or ask me while...

Ամեն ոք, ով չի կարողացել ՀԿԿ քննությունը հարցին, թե ինչու է դա այդքան դժվար է. Դա եղել ruminated վրա է շատ մարդկանց տարբեր փուլերում հաշվի քննություն. Որպեսզի մեր ոչ-հաշվապահ ընկերների, որ պատասխանը ստիպում է նրանց, ապա հարցնել, թե ինչու անգամ անհանգստացնել? Բայց, իրոք,, why is the CPA Exam so...

Steve Martin, founder and instructor of MDS CPA Review, talks about preparing for the CPA exam and what he's learned during his 28 years of teaching experience. He has a very blunt, Ոչ B.S. տեսակ անձնավորությունը, որը պահանջում է հարգանք եւ ստիպում է մի մեծ հարցազրույցի :)You have created one...