Accounting Careers

  Profesionistë në sektorin e financës shpesh ndjekin kualifikimeve profesionale me qëllim të avancimit karrierën e tyre. Kontabilist publik i certifikuar (CPA) dhe Analist Chartered Financial (CFA) janë debatably dy tituj më prestigjioze në fushat e tyre përkatëse. Cilat janë dallimet, dhe të cilat një është më e mirë? The primary difference between the two are what each position...

E cila është më e mirë? E cila emërtimi do të ndihmojë në karrierën tuaj? Kur të vendoset zgjedhjen tuaj të profesionit në kontabilitet, ju mund të jetë në një dilemë për të zgjedhur në mes të CPA apo AK. Pyetja kryesore që lind është nëse CPA përfiton rrugën e karrierës tuaj ose AK? There is no clear winner because both qualifications...