Accounting Careers

  санхүүгийн мэргэжилтнүүд нь ихэвчлэн тэдний ажил урагшлах тулд мэргэжлийн ур чадварыг баримтлах. Мэргэшсэн нягтлан бодогч (ЦХҮа-ны) болон Chartered Санхүүгийн шинжээч (CFA) тус тусын чиглэлээр хоёр хамгийн нэр хүндтэй нэр хүнд ноогдох цэвэр усны байна. ялгаа нь юу вэ, нэг сайн юм? The primary difference between the two are what each position...

Аль нь дээр вэ? Аль тэмдэглээс нь таны ажлын гараагаа туслах болно? Нягтлан бодох нь мэргэжлийн таны сонголт шийдэх үед, Хэрэв та, мэргэшсэн нягтлан бодогч CA хооронд сонгох нь мухардмал байж болно. үүссэн гол асуудал ЦХҮа-ны таны ажил замыг эсвэл CA ашиг тус эсэх юм? There is no clear winner because both qualifications...

Энэ нийтлэлд, Nathan Liao from the CMAcoach.com, compares the CMA vs the CPA including the key differences and advantages between the two designations. Та өөрийгөө ямар нэг цэгт асуусан CMA эсвэл ЦХҮа-ны та нарын хувьд зөв баталгаажуулалт эсэхийг? It absolutely crossed my mind many times before deciding to...